!!!.. บริการใหม่ "พัสดุเก็บเงินปลายทาง" (เลือกขนส่งแบบเก็บเงินปลายทาง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 30 บาท) ..!!!