!!! สินค้ายังไม่รวมค่าส่ง 60 บาท !!! "กรณีเก็บเงินปลายทางเพิ่ม 40 บาท รวมเป็น 100 บาท"